Presentació

La web que esteu visitant ha estat creada dins el projecte La Xarxa Natura et protegeix. Aquest projecte ha estat impulsat pel Grup de Natura Freixe i Graëllsia, i que ha comptat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Tots els materials inclosos en la web es publiquen sota llicència Creative Commons, això és que se n’autoritza la publicació o reproducció només per a finalitats no lucratives amb el compromís de citar-ne la font i l’autoria.

Descripció

Mitjançant el projecte La Xarxa Natura et protegeix es pretén capgirar la percepció de la gent envers el riu fent que la població local deixi de veure aquests espais d’interès natural (la gran majoria inclosos a Xarxa Natura 2000) com a una barrera o una limitació fent, en canvi, que ho percebin com un benefici, aprenent els guanys que aquests ecosistemes poden generar i coneixent els serveis ecosistèmics que aquests espais ens presten quan es troben en un bon estat de conservació: prevenció de riscos, qualitat de l’aigua i de l’aire, salut, lleure…

Volem potenciar que la població tingui accés a conèixer la natura que els envolta. Saber què hi ha, com funciona, què necessita per a mantenir-se i com pot veure’s afectada. A través d’aquest projecte es pretén conscienciar a la població local sobre la importància dels serveis ecosistèmics dels espais fluvials de l’Ebre.

Per últim, amb el projecte La Xarxa Natura et protegeix entenem que ens dirigim cap a una societat més digital i que s’han de facilitar al màxim les comunicacions entre administracions, entitats i ciutadans. Així doncs, hem optat per la creació d’un material en format electrònic, minimitzant materials impresos i afavorint també el treball en xarxa entre tots els col·lectius.

Objectius

Objectiu principal del projecte:

  • Valorar els serveis ambientals dels ecosistemes.

Objectius específics del projecte:

  • Conscienciació de la importància dels serveis ecosistèmics dels espais fluvials de l’Ebre.
  • Motivació i implicació de les escoles a partir del treball interdisciplinari sobre els espais naturals de l’entorn.
  • Projecció de l’espai apadrinat i del coneixement adquirit per l’alumne cap a la pròpia comunitat i l’entorn de l’escola. Creant un sentit de vinculació i pertinença al territori.
  • Promoció del coneixement de la natura a les terres de l’Ebre i fomentació la participació ciutadana activa i responsable.
  • Difusió i divulgació del projecte mitjançant diferents sistemes de comunicació.

Abast territorial​

El projecte és desenvolupa en el tram català de l’Ebre: des de Riba-Roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) fins a Tortosa (Baix Ebre). El paisatge fluvial es caracteritza per l’alternança de meandres (Riba-roja d’Ebre, Ascó, Flix, Garcia, Benissanet, Miravet i Xerta) i de passos estrets entre les serres (Serres de la Fatarella-Tossals d’Almatret, pas de l’Ase, pas de Barrufemes) que caracteritzen el paisatge del tram final del riu Ebre, entre les poblacions de Riba-roja d’Ebre, Tortosa i Amposta (70 Km). Els principals valors d’aquest paisatge del riu Ebre són el conjunt d’espais naturals vinculats al sistema fluvial, constituït per àrees protegides (espais d’interès natural i reserves de fauna, els corredors biològics transversals i longitudinals, aiguamolls, boscos de ribera, singularitats geomorfològiques (meandres, barrancs, illes fluvials, terrasses i basses), que representen un valor ambiental amb una elevada biodiversitat.

Les dues entitats involucrades en el projecte, tenen un àmbit d’actuació complementari als objectius d’abast territorial, ja que durant anys han realitzat actuacions en la part alta i baixa del tram d’Ebre català respectivament.