L’educació ambiental: Una eina per transmetre els valors dels serveis ambientals dels ecosistemes.

El Grup de Natura Freixe i Graëllsia posen en marxa un projecte educatiu per transmetre els valors dels serveis ambientals dels ecosistemes.

El 3 de desembre de 2018 el Departament de Territori i Sostenibilitat va publicar la resolució definitiva per la concessió de subvencions del tercer sector ambiental de Catalunya per el finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental en règim de col·laboració. Un dels projectes escollits i subvencionats ha estat el presentat pel Grup de Natura Freixe com a entitat promotora i Graëllsia com entitat sòcia.

El títol del projecte és “La Xarxa Natura et protegeix: La importància dels serveis ecosistèmics dels espais fluvials de l’Ebre” i té un abast territorial bastant notori. Principalment les accions es centraran en les zones fluvials del tram final del Riu Ebre, les zones d’actuació de les entitats implicades, és a dir, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre.

Les diverses actuacions plantejades han estat pensades per tal de donar resposta a l’objectiu principal que ens plantegem i que es recull en el títol del projecte. La feina que se’ns presenta al llarg dels propers mesos no és poca, però el compromís que tenim i la motivació per donar a conèixer i posar en valor el nostre entorn natural i l’educació ambiental és tal, que esperem que les puguem desenvolupar satisfactòriament assolint bons resultats!