Assut de Xerta – Tivenys

El Camí del Parc de Tivenys a l’Assut de l’Ebre, és un tram de la Xarxa Natura comprès en l’espai de Riberes i illes de l’Ebre amb el codi ES5140010. 

Es troba al marge esquerre de l’Ebre, i es una ruta d’uns 2 km que voreja el riu envoltada pel bosc de ribera, on es poden veure, pollancres, aubes, tamarius i d’altres espècies vegetals pròpies d’aquest habitat. La varietat de l’avifauna que l’habita fa del recorregut un espectacle per als sentits.

El recorregut comença a l’embarcador del poble de Tivenys i arriba fins a la platja fluvial de l’Assut on es pot gaudir de la proximitat del riu i agafar mostres d’aigua per a observar els macroinvertebrats existents i valorar-ne la qualitat de l’aigua.

L’Assut de l’Ebre ubicat al bell mig del riu, és una important obra d’enginyeria medieval i renaixentista, que té el seus orígens en època islàmica, aproximadament l’any 1400, i té com a funció, a través d’una presa o resclosa, elevar el nivell de l’aigua per tal de canalitzar-la a séquies, tot desviant-la als dos canals de reg de l’Ebre que arriben fins a la Mediterrània. Aquests canals fan possible el reg de les extensions d’arròs i d’altres conreus del Delta, ja que l’aigua que hi ha als pous propers a la desembocadura es troba fortament salinitzada i no serveix per regar.