Barranc de la Conca

El barranc de la Conca és un de cursos fluvials nascuts al vessant marítim dels Ports, de curt recorregut i força pendent, presenta aigua abundant en capçalera en la zona coneguda com a Toscà, gràcies a la presència de diferents fonts, ullals i bufadors que neixen a la base del sistema càrstic on es troben guixos i margues, materials impermeables del Triàsic,

La capçalera de la vall, es troba dintre de l’entorn protegit del Parc Natural dels Ports que a la seva vegada es troba dintre del Sistema Prelitoral Meridional, espai de la Xarxa Natura 2000 codificat com a ES5140011.

En aquest indret es troben les instal·lacions d’Aigua Natura dels Ports, antiga piscifactoria reconvertida en un espai d’ aqüicultura sostenible i educació ambiental entorn l’aigua, que es troba en acord de custòdia amb l’entitat Graëllsia per preservar-hi els valors naturals i la biodiversitat existent a la finca.

La diversitat de vegetació mediterrània mesclada amb espècies afavorides per l’ambient humit com els roures de fulla petita, la diversitat faunística i la presència de les basses majorment naturalitzades on poder mostrejar i observar larves d’insectes i d’altres macro invertebrats, fan de la zona un lloc ideal per a l’ aprenentatge.