Barranc de la Vall Cervera

El Barranc de la Vall Cervera forma part de la Xarxa Natura 2000 i està catalogat amb el (SiteCode: ES5140011) sota el nom de Sistema Prelitoral meridional, essent considerat zona ZEPA d’especial protecció de les aus.

Al llarg del seu recorregut (tram dels reguers), rep diferents noms essent el de Barranc de la Vall Cervera o Barranc de la Cervera el que el defineix cartogràficament. Així des de la seva capçalera iniciada a les fonts del Bisbe i del Mascar, situades a uns 1000 m d’alçada al Parc Natural dels Ports, el barranc rep el nom de la Vall Figuera en el seu primer tram de forta pendent on salva importants desnivells i en perdre alçada, es comença a anomenar Barranc de la Vall Cervera a partir de les surgències de la base del carst del mateix nom. Ja a la plana, la zona que ens ocupa rep el nom de Barranc de Els Reguers i aigües avall s’anomena Barranc dels Molins en referència a l’existència a la seva llera dels Molins del Comte documentats des de l’Edat Mitjana. Poc abans de la seva desembocadura a l’Ebre se’l coneix encara com a Vall del Marquès i el tram final com a Barranc de Jesús.

El tram anomenat Barranc dels Reguers ha estat objecte d’una restauració ambiental recentment i el recorregut per la seva llera s’ha convertit en un indret de coneixença de  la vegetació típica de les rambles mediterrànies amb habitats d’interès comunitari com el baladrar i de la vida dels pastors i dels antics habitants amb la recuperació de la història del pont vell i d’altres contalles fetes per la gent gran del poble durant la posada en valor d ‘aquest espai natural protegit.