Llacuna la Platgeta

Situada al marge esquerre del riu Ebre aigües avall del municipi d’Ascó, té una superfície aproximada de 0,6 ha. Es tracta d’una zona separada del curs principal del riu Ebre que corresponia a una antiga platja de còdols posteriorment revegetada, per vegetació típica de ribera. Aquest espai no està inclòs dins cap figura de protecció, tot i això, gràcies a la seva singularitat fluvial i ecològica, presenta una biodiversitat elevada en termes d’ocells, peixos i mamífers.

En relació els serveis ecosistèmics que proporciona aquest espai fluvial s’han identificat els següents:

 • De proveïment:
  • Reservori d’aigua
 • De regulació:
  • Filtració de compostos contaminants
 • Culturals:
  • Desenvolupament d’activitats de coneixement del medi: educació i sensibilització ambiental.
 • De suport:
  • Circulació de nutrients
  • Biodiversitat