Meandre de Flix

Espai fluvial que es troba per sota de l’embassament de Flix i té una extensió de 5 km. Juntament amb el meandre de Riba-roja d’Ebre i la Reserva Natural de Sebes conformen un complex d’espais humits ben conservats. Tot i això, a causa de la regulació del cabal funciona com un meandre abandonat la major part de l’any.

El meandre de Flix es caracteritza per la presència de vegetació típica de ribera ben estructurada com els canyissars, tamarigars, al·loquedes, alberedes i omedes. Pel que fa a la fauna, destaquen la diversitat d’ocells que utilitzen l’espai com a zona de reproducció i alimentació i per sota de les seves aigües encara es poden trobar alguns exemplars de Margaritifera auriculària, espècie de náiade que està en perill d’extinció.

En relació amb els serveis ecosistèmics que proporciona aquest espai fluvial s’han identificat els següents:

 • De proveïment:
  • Deposició de sediments i millora de la qualitat del sòl
  • Recarrega d’aqüífers
 • De regulació:
  • Amortització dels cabals del riu
 • Culturals:
  • Identitat cultural
  • Desenvolupament d’activitats de coneixement del medi: educació i sensibilització ambiental, lleure i turisme de natura, activitats esportives i desenvolupament d’activitats de gestió, recerca i innovació
 • De suport:
  • Biodiversitat
  • Circulació de nutrients