Illa de Miravet

Pertany al Sistema Prelitoral Meridional. Aquest espai fluvial que es troba davant del Castell de Miravet i que té una superfície de 20 ha. A la part central hi desemboca la riera de Comte, afluent temporal que li aporta llims i nutrients. L’illa destaca per l’extensió del seu tamarigar, un hàbitat d’interès comunitari i dels més grans que hi ha en el país. Entre l’illa i el marge dret de l’Ebre es forma un canal fluvial d’aigües lenítiques, amb una rellevància ecològica molt important pel que fa a la biodiversitat. Serveix com a zona de nidificació i alimentació de moltes espècies d’ocells i sota les seves aigües n’hi habiten peixos continentals autòctons amenaçats, com per exemple, la rabosa de riu o el barb de l’Ebre.

En relació amb els serveis ecosistèmics que proporciona aquest espai fluvial s’han identificat els següents:

 • De proveïment:
  • Recursos hídrics
  • Carregament de aqüífers
 • De regulació:
  • Filtració de compostos contaminants
  • Regulació de cabals i protecció davant inundacions
 • Culturals:
  • Desenvolupament d’activitats de coneixement del medi: educació i sensibilització ambiental
 • De suport:
  • Biodiversitat
  • Circulació de nutrients