Reserva Natural de Sebes

La Reserva Natural de Sebes és un espai natural protegit del riu Ebre durant el seu pas entre Riba-roja d’Ebre i Flix. Presenta sistemes naturals amb formacions vegetals en bon estat de conservació i de vital importància per a alguns grups de fauna. En aquest Espai, gràcies a l’aigua circulant del riu Ebre, a l’aigua del subsòl, a la humitat més elevada i a la frescor ambiental, es donen les condicions òptimes per a l’aparició d’una biodiversitat totalment diferenciada de la resta del seu entorn. Així doncs, a causa de la seva singularitat ecològica, els elements més destacats que s’hi troben són: la vegetació de ribera, les poblacions d’aus i la presència d’invertebrats rars que l’alberguen.

Per què fa als serveis dels ecosistemes identificats en aquest Espai, els serveis ecosistèmics “molt significatius” existents a són:

 • De proveïment:
  • Recursos hídrics: recàrrega d’aqüífers
  • Energètics: hidroelectricitat
 • De regulació:
  • Protecció: contra l’erosió i contra les inundacions
  • Millora de la qualitat de l’aigua: depuració
 • Culturals:
  • Gaudi del paisatge
  • Desenvolupament d’activitats de coneixement del medi: educació i sensibilització ambiental, lleure i turisme de natura, activitats esportives i desenvolupament d’activitats de gestió, recerca i innovació
  • Identitat cultural i sentit de pertinença
 • De suport:
  • Biodiversitat