Tossals d’Almatret i meandre de Riba-roja

El meandre de Riba-roja d’Ebre està inclòs dins el catàleg de zones humides de Catalunya. Aquest espai juntament amb el meandre de Flix i la Reserva Natural de Sebes, formen un complex de zones humides amb un bon estat de conservació, amb comunitats vegetals ben estructurades i una elevada diversitat faunística associada.

Localitzat entre l’embassament de Riba-roja d’Ebre i Flix, té una extensió d’11,28 ha. Conserva una bona mostra de la vegetació típica de ribera com especies de vegetació hidrofítica (plantes d’aigua dolça adaptada segons la salinitat i nivells d’inundació), vegetació helofítica (plantes que necessiten la radiació solar directa per a desenvolupar-se) i bosc de ribera (conjunt d’espècies arbòries caducifòlies que creixen a les bores del riu).

Aquestes característiques afavoreixen la presència de diferents espècies d’ocells i mamífers que s’hi refugien o reprodueixen a l’espai. A banda, es poden trobar exemplars de nàiades com la Margaritifera auricularia, espècie que està en perill d’extinció.

En relació a els serveis ecosistèmics que proporciona aquest espai fluvial s’han identificat els següents:

 • De proveïment:
  • Deposició de sediments i millora de la qualitat del sòl
  • Recarrega d’aqüífers
 • De regulació:
  • Amortització dels cabals circulants
 • Culturals:
  • Identitat cultural
  • Desenvolupament d’activitats de coneixement del medi: educació i sensibilització ambiental, lleure i turisme de natura, activitats esportives i desenvolupament d’activitats de gestió, recerca i innovació
 • De suport:
  • Biodiversitat
  • Circulació de nutrients