Recursos educatius

Dins el marc del present projecte hem creat un conjunt de materials didàctics dedicats a presentar els serveis ecosistèmics i les activitats que es duran a terme al llarg de les sortides de camp. En aquesta pàgina us els podeu descarregar.

Educació primària
Comunitat de mitjans

Recurs educatiu creat per a la comunitat formada per infants de 1r, 2n i 3r d’educació primària.

Educació primària
Comunitat de grans

Recurs educatiu creat per a la comunitat formada per nens i nenes de 4t, 5è i 6è d’educació primària.

Professorat

Material de suport creat pel professorat.