Serveis ecosistèmics

Serveis de proveïment

Béns i productes. La natura ens proveeix d’aliments, aigua potable, matèries primeres, principis actius per als medicaments, etc.

Serveis de regulació

Equilibri. La natura s’autoregula i fa possible que es mantinguin els ecosistemes, l’autodepuració de l’aire i de l’aigua. També ens aporta mecanismes per lluitar contra el canvi climàtic i els fenòmens naturals extrems, com les sequeres.

Serveis culturals

Valor immaterial. La natura forma part de la nostra identitat cultural, i d’ella en depèn la nostra salut física i emocional. La natura és font de turisme, oci, inspiració estètica i artística, espiritualitat i contemplació.

Serveis de suport

Essencials per a la vida. La natura ens proporciona l’hàbitat per a la vida i configura la matriu que sustenta la gran diversitat genètica i biològica del planeta.

Uns serveis imprescindibles per a la vida

Anomenem serveis ecosistèmics a tots aquells serveis que ens ofereixen els sistemes naturals i que són útils o necessaris per al benestar de les persones i les societats humanes. Se solen agrupar en serveis de proveïment, regulació, culturals i de suport, i es generen gràcies a la biodiversitat i els processos naturals dels ecosistemes.

Alguns són béns (com ara els bolets, la resina o els principals actius de les plantes), i altres són serveis (com la pol·linització, la regulació del clima, la reducció del carboni atmosfèric, la producció d’aigua neta, la formació de sòl o la protecció d’aquest en front l’erosió). D’aquests béns i serveis, en diem serveis ecosistèmics, i són vitals per al nostre benestar i el desenvolupament econòmic i social present i futur.

Un ecosistema és una combinació complexa i dinàmica de plantes, animals, microorganismes i l’entorn natural, que existeixen junts com a unitat i que depenen els uns dels altres. 

Dels ecosistemes, per exemple, aprofitem i obtenim els aliments (carn, peix, fruita, verdura, etc), l’aigua, els combustibles i la fusta. Ens presten serveis com el subministrament d’aigua, la purificació de l’aire, el reciclatge natural de residus, la formació del sòl, la pol·linització i els mecanismes autoreguladors dels quals, si no s’hi interfereix, disposa la natura per controlar les condicions climàtiques i les poblacions d’animals, insectes i altres organismes.

Molts d’aquests serveis i béns han estat sempre a la nostra lliure disposició però sense estar subjectes ni a mercats ni a preus; i el seu valor real a llarg termini mai no s’ha inclòs en les estimacions econòmiques de la societat.

Els serveis de la natura són tots aquells recursos o processos dels ecosistemes naturals que beneficien directa o indirectament als éssers humans. Tenen un valor intangible molt important i alhora són la base de la nostra economia.