Serveis de regulació

Els serveis de regulació corresponen als beneficis que s’obtenen de manera indirecta del funcionament dels ecosistemes i que intervenen en el benestar de les persones.

Els ecosistemes tenen la capacitat de regular constantment el medi tot mantenint unes condicions òptimes per a la supervivència dels éssers vius que els componen.

Els serveis de regulació que aporten els ecosistemes són principalment de purificació d’aigua (millora de la qualitat de l’aigua gràcies a l’activitat del sòl, de la flora, fauna i alguns microorganismes que depuren l’aigua de forma natural tot eliminant contaminants i generant nutrients), de purificació d’aire i de protecció del sòl (la vegetació frondosa disminueix la erosionabilitat del sòl i les inundacions i manté una influència amb el clima i els processos biològics. D’altra banda, la cobertura de vegetació sol generar xarxes de drenatge que regulen la disponibilitat de l’aigua i el seu cicle).

També cal destacar el paper de serveis de regulació quant al paper de mitigació contra els gasos d’efecte hivernacle (el paper de la vegetació en la utilització del diòxid de carboni de l’atmosfera, emmagatzemant-lo en els seus teixits i alliberant posteriorment oxigen, permet reduir les concentracions d’aquest gas); els serveis derivats dels processos naturals relacionats amb la fertilitat del sòl, que permeten emmagatzemar i generar alguns dels principals nutrients per als vegetals com el nitrogen, el fòsfor i el potassi; i els serveis que proporciona la pol·linització (un servei regulat principalment pels insectes i el vent, del qual en depèn la reproducció de les plantes i per tant, gran part de la nostre alimentació).