Serveis de suport

Són els serveis necessaris per a la prestació dels altres serveis que proporcionen els ecosistemes (els serveis de regulació, de proveïment i culturals) i que, per tant, són necessaris perquè els ecosistemes estiguin en bon estat de conservació i puguin oferir aquests recursos.

Els més importants són els que permeten el manteniment de la diversitat biològica, geològica i ecològica, la continuïtat dels cicles dels nutrients, la formació i retenció de sòls i la producció d’oxigen atmosfèric i la captació de CO2 (vegetació i microorganismes).

El serveis de suport en geodiversitat presenten un valor intrínsec associat al seu interès geològic, i mostren una rica diversitat geològica que configura el nostre patrimoni geològic (conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la història de la Terra i els processos que l’han modelada).

La qualitat i l’ordenació dels ecosistemes en l’espai formen part dels elements dels paisatges que efecten positivament els moviments d’espècies entre els espais naturals i estableixen un servei de suport a través del la connectivitat ecològica. D’altra banda, la complementarietat és una compenetració perfecta de la natura en què les espècies reben beneficis d’un hàbitat concret durant un període de temps; en són un exemple les aus migratòries que troben aliment i refugi en alguns ecosistemes abans d’emprendre rutes cap al nord o al sud.

Els conreus i cultius són clars beneficiaris de les condicions del sòl que proporcionen els espais naturals, així com de les seves xarxes de drenatge i de la seva fertilitat, mitjançant els serveis que presenten els processos de formació i manteniment de sòls.

La biopaleontologia aplicada a la biologia ofereix serveis de suport, ja que estudia les variacions de les espècies i el medi natural d’una zona determinada al llarg dels anys, prenent com a referències els indicadors que es troben actualment, i la relació d’aquests canvis associats a les variacions geològiques, climatològiques i antròpiques. En alguns dels espais naturals del SENP es troben referències útils per a aquesta branca de la ciència.